Montážní návod vyvažovacího modulu

Montážní návod

Má-li se opět namontovat dosavadní modul vyvažovacích hřídelů a pokud nebyl vyměněn ani klikový hřídel ani hnací ozubené kolo na klikovém hřídeli, postupovat dále popsaným způsobem. Šroub vloženého ozubeného kola se nesmí v žádném případě povolit!!!.Klikový hřídel je zajištěn aretačním přípravkem -T10100- v HÚ 1. válce!!!.
– Zajistit vyvažovací hřídel zajišťovacím přípravkem -T10255- v montážní poloze, příp. vyvažovací hřídel pootočit.přípravek T10255 lze nahradit stranovým klíček č.18,kterým si hřídel podržet.
Čep zajišťovacího přípravku musí zapadnout do drážky vyvažovacího hřídele.

– Zkontrolovat vložení obou středicích pouzder pro zajištění správné polohy modulu vyvažovacích hřídelů na bloku válců.

– Nasadit dosavadní modul vyvažovacích hřídelů na blok válců.
Při zajištěném klikovém i vyvažovacím hřídeli v jejich montážních polohách, musí být vložené ozubené kolo ve správném záběru s hnacím ozubeným kolem na klikovém hřídeli a při tom mít snadno zjistitelnou zubovou vůli.

– Vložit šrouby -1 … 8- a zašroubovat je nejdříve rukou.

– Utáhnout šrouby modulu vyvažovacích hřídelů následujícím způsobem:
1. Utáhnout šrouby v pořadí -1 … 8- předběžně momentem 6 Nm.
2. Utáhnout šrouby -5 – a -7- momentem 13 Nm.
3. Utáhnout šrouby -1 … 4-, -6- a -8- momentem 20 Nm.
4. Dotáhnout šrouby v pořadí -1 … 8- pevným klíčem o 90° (1/4 otáčky).

– Sejmout zajišťovací přípravek -T10255-.

– Sejmout aretační přípravek -T10100-.

– Zkontrolovat zubovou vůli středového kola,měla by být rukou zjistitelná.